gsg-het-segment

GsG Het Gegment

Locatie Datum Tijd Omschrijving
dinsdag 3 oktober 2017 19.30 - 21.00 uur Informatieavonden voor ouders en leerlingen
woensdag 1 november 2017 19.30 - 21.00 uur
donderdag 8 februari 2018 19.30 - 21.00 uur
zaterdag 9 december 2017 10.00 - 12.00 uur Informatieochtenden voor ouders en leerlingen
zaterdag 13 januari 2018 10.00 - 12.00 uur

GSG Het Segment is een veilige, zelfstandige school voor praktijkonderwijs voor jongeren die worden begeleid en gecoacht naar werk, zelfstandigheid, vervolgopleiding (ROC) en zinvolle vrijetijdsbesteding. www.segmentgouda.nl