gsg-het-segment

GsG Het Gegment

Locatie Datum Tijd Omschrijving
woensdag 7 november 2018 19.30 - 21.00 uur Informatieavond voor evt. nieuwe leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)
zaterdag 12 januari 2019 10.00 - 12.00 uur Informatieochtend voor evt. nieuwe leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)
donderdag 7 februari 2019 19.30 - 21.00 uur Informatieavond voor evt. nieuwe leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)
dinsdag 5 maart 2019 19.30 - 21.00 uur Informatieavond voor evt. nieuwe leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)

GSG Het Segment is een veilige, zelfstandige school voor praktijkonderwijs voor jongeren die worden begeleid en gecoacht naar werk, zelfstandigheid, vervolgopleiding (ROC) en zinvolle vrijetijdsbesteding. www.segmentgouda.nl