driestar-college

Driestar College

Locatie Datum Tijd Omschrijving
Ronsseplein 1 maandag 3 december 2018 19.45 - 21.30 uur Voorlichtingsavond ouders toekomstige brugklasleerlingen havo & vwo
dinsdag 4 december 2018 19.45 - 21.30 uur Voorlichtingsavond ouders toekomstige brugklasleerlingen PrO, vmbo-bk en vmbo-gt
zaterdag 19 januari 2019 09.30 - 12.00 uur Open Dag
maandag 4 februari 2019 19.45 - 21.30 uur Voorlichtingsavond ouders toekomstige brugklasleerlingen tto, gymnasium+ en gymnasium

Het Driestar College is een brede scholengemeenschap voor PrO (praktijkonderwijs), vmbo (waaronder lwoo), havo en vwo. Wij zijn een christelijke scholengemeenschap op reformatorische grondslag. Daarmee bedoelen we dat de school haar grondslag heeft in de bijbel en de reformatorische belijdenisgeschriften. www.driestarcollege.nl.